RGK, bestående av Bertil Bergdahl, Anders Bergström och Stefan Forsman, höll den 14 november 2020 gradering till 1a dan i Uppsala.

Godkända till 1a dan – Sittande: Jonas Behrens (Ronneby), Daniel Loftby (Oskarshamn) – Stående: Vanessa Popovic Rosquist (Malmö), Peter Borgström (Oskarshamn)