RGK, bestående av Bertil Bergdahl, Tony Hansson och Ola Johanson, höll den 21 november 2020 gradering till 4e Dan i Uppsala.

Sittande: Sandra Christensen (Budo Höör IF) Stående: Rolf Ericsson (Uppsala JJK), Mats Ersson (Uppsala JJK).