RGK, bestående av Bertil Bergdahl, Anders Bergström och Stefan Forsman, höll den 15 november 2020 gradering till 3a dan i Uppsala.

Godkända till 3e dan – Knästående: Peter Vanlid, (Malmö), Leif Lundstedt, (Östersund) – Stående: Lars Nilsson (Malmö), Håkan Karlsson (Örnsköldsvik), Anders Grundström (Örnsköldsvik)