Riksgraderingskommittén (RGK) arrangerade dangradering till 5 dan den 16/6 2018. Två deltagare testade och klarade graderingen till 5 dan. Ola Sunding och Kent Edman båda Östersunds BK är numera 5 dan i Ju-jutsu Kai. Grattis.

Nya 5 dan: Ola Sunding och Kent Edman.