RGK, bestående av Bertil Bergdahl, Anders Bergström och Stefan Forsman, höll den 14 november 2020 gradering till 2a dan i Uppsala.

Godkända till 2a dan – Knästående: Ulf Berg (Örnsköldsvik), Peter Novak (Östersund), Fredrik Larsson (Östersund) – Stående:
Anders Johansson (Örnsköldsvik), Kristina Tajani (Östersund), Magnus Borg (Ronneby),
Tobias Lindström (Ronneby)