RGK, bestående av Bertil Bergdahl, Tony Hansson och Ola Johanson, höll den 21 november 2020 gradering till 1a Dan i Uppsala.

Sittande: Ryszard Szynszecki (Nybro JJK), Tess Linghoff (Kungsbacka JJK), Hugo Gunnarsson (Kungsbacka JJK) – Stående: Hudo Kallenberg (Nybro JJK), Johan Persson (Sundsvalls BK), Emma Åkesson (Nybro JJK).