RGK, bestående av Bertil Bergdahl, Tony Hansson och Ola Johanson, höll den 21 november 2020 gradering till 1a Dan i Uppsala.

Sittande: Henrik Frimodig (Tyresö JJK), Milena Mackowska (Älvsjö JJK) Stående: Per Sigurd Brinkberg (Hudiksvalls JJK), Mattias Persson (Hudiksvalls JJK), Richard Schreiner (Hudiksvalls JJK)