Gradering i Östersund 27/10 2018
RGK arrangerade dangradering till 1 dan i Östersund den 27/10 2018. RGK bestod av Bertil Bergdahl Anders Bergström och Hans Brändström.

Nya 1 dan 2018-10-27: Stående från vänster: Anders Johansson, Wilmer Juhlin, Mikael Eriksson. Sittande: Benjamin Österberg, Emelie Grundström.