COVID

Efter förbundsårsmötet tillsatte styrelsen en arbetsgrupp som fått i uppdrag att ta fram verktyg för förbundet och klubbarna att använda för att återfå medlemmar och rekrytera nya medlemmar.
Rekommendationen är alltid att följa myndigheternas restriktioner och lokala föreskrifter angående pandemin.
Folkhälsomyndigheten.

Gruppen består av:

Fredrik Wennholf, sammankallande
Jonas Mokvist
Cecilia Bergdahl
Ivar Wikenstedt
Sara Markstedt

Om du vill kontakta gruppen kan du maila dem på insatsgruppen@ju-jutsu.se

Insatsgruppens första steg var att skapa en enkät som gick ut till klubbarna med frågor om pandemins påverkan på verksamheten.

Det har kommit in många väldigt tankegivande och inspirerande svar och arbetet med att gå igenom svaren samt göra uppföljning är omfattande.

Presentation av enkätsvar

Förslag på regelverk till dojon

Nästa steg är att skapa en ny enkät baserat på de svar som kommit in.

Möjlighet till bidrag från SJJF.

Nu kan din klubb få ett litet bidrag från SJJF om Ni marknadsför Er klubb i samband med terminsstarten på sociala medier. Oavsett om din klubb är novis eller erfaren annonsör, så är det nu dags att synas ordentligt på sociala medier så att vi åter fyller våra träningslokaler.
Gör så här:
1. Skapa en egen marknadsföringskampanj på valfri social mediaplattform, ex. Facebook, Instagram, Google etc.
2. Skicka en kopia på fakturan för kampanjen + en bild på kampanjen (skärmdump) till förbundskassören: bertil.bergdahl[at]ju-jutsu.se
SJJF stöttar upp med en tredjedel av kampanjkostnaden (max 500 kr per klubb). Önskar Ni annonsera för mer än 1500 kr är det givetvis fritt, där Ni då erhåller max 500 kr i bidrag.

Guide för FB-annonsering
Affisch 2021