Med hänsyn till den pågående spridningen av viruset Covid-19 har Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse idag 2020-03-15 beslutat att ställa in årets Påskläger i Linköping. Bakgrunden är de beslut som fattas i hela landet med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Detta är ett stort idrottsarrangemang dit det kommer deltagare från hela landet, och Ju-jutsu är en kontaktsport där deltagarna är nära varandra.

Förbundets årsmöte kommer att hållas vid ett senare tillfälle.

Vi hoppas kunna hålla flera av de kringarrangemang som brukar sammanfalla med Påsklägret senare under året, men detta har vi inte hunnit planera än, och vi får anpassa oss till händelseutvecklingen.

All förbundsverksamhet före påskhelgen ställs in, vilket påverkar barninstruktörskurs i Malmö och danträningsläger i Uppsala.

Inbetalda pengar kan fås tillbaka. De som betalat in kontaktar förbundets kassör Bertil Bergdahl. Meddela de uppgifter som behövs för återbetalningen till honom på e-postadress bertil.bergdahl@ju-jutsu.se.

Vad gäller klubbarnas verksamhet konstaterar förbundsstyrelsen att situationen kan se olika ut i olika delar av landet. Följ de uppmaningar som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. För framtida arrangemang, håll dig informerad genom att följa uppdateringar på förbundets hemsida.

Förbundsstyrelsen