Vi var 20 förväntansfulla aspiranter som samlats i Jönköping 21-23 februari i hopp om att få bli C-instruktörer. Vi blev väl mottagna av vår kursledare Anders Bergström som var noggrann både med att alla skulle kunna varandras namn och kunna ta hand om varandra vid skada.

Anders gav oss även inspiration till hur man kunde få elever att öva en teknik många gånger utan att tröttna, genom att komma med nya instruktioner medan tekniken tränas.

Som praktiskt moment fick vi instruera varandra och få feedback på instruktion istället för på teknik. Det tog sin tid, men efter en stund var alla bättre på att visa, instruera och att låta eleverna öva. Lördag eftermiddag innehöll dels ju-jutsutekniker, dels fick vi svettas ordentligt i olika fysövningar som våra kompisar hittade på.

Vi fick också pröva att bedöma tekniker. Vad är skillnaden mellan en ude osae godkänd till 5 kyu respektive en ude osae godkänd till 2 kyu? Att försöka bortse från 15 års ju-jutsuträning för att utföra en teknik som skulle vara godkänd (men inte mer) till 5 kyu var inte enkelt.

Vi blev grundligt manglade i anatomi, fysiologi, träningsupplägg och rätten till nödvärn, där Anders tog hjälp av av deltagare som arbetade inom polis och rättsväsende.

Avslutningsvis fick vi redovisa uppgifter som vi arbetat med under kursen i par med teman som organisation, avvärmning, rätten att använda våld och besvärliga elever. Vi kan inte ha tillhört den senare gruppen för alla blev godkända och fick sin licens.

Efter en helg späckad med information, praktik och roligheter är vi nu 20 licensierade C-instruktörer som beger oss hem med hopp om glada återseenden på kommande läger samt ny kunskap och inspiration att föra vidare.

Jasper Andersson & Caroline Järdmo, Göteborgs Ju-jutsuklubb
Nova Roberts, Älvsjö Ju-jutsuklubb