Information

Ingen kata

2017-10-02 Information

I samband med Svenska Ju-jutsuförbundets tekniska möte i Uppsala den 27/8 beslöt stilchefen i samförstånd med riks- och förbundsinstruktörerna att samtliga kator förutom Kime no…

Mer randori

2016-02-16 Information, Nyheter

På tekniska kommitténs möte i samband med riks- och förbundsinstruktörsträffen i Uppsala den 31/1 2016 beslöts i samförstånd med stilchefen och förbundsinstruktörerna att lägga större…