Min åsikt efter en nyligen genomförd C-instruktörskurs kan enkelt sammanfattas i tre ord: lärorik, kul och givande.

Den var lärorik då vi matades med massor av ny information och kunskap som var väl avvägd för att passa in i den kunskapsmassa man behöver som instruktör. Kursen var kul då de olika momenten var uppbyggda med en interaktivt och problemlösande metodik både vid teoripass och på de talrika övningarna på mattan. Kursen var givande då jag kände att jag utvecklades både som instruktör och i min förståelse av Jujutsu och dess tekniker. Jag tackar för denna gång och hoppas återkomma så småningom på B-kursen.

Thomas Schönbeck Malmö JJK

 

Övre raden från vänster:

AB, Adrian Vanlid (Malmö JJK), Sebastian Lindoff (Malmö JJK), Thomas Schönbeck (Kungsbacka JJK)

Mellanraden från vänster:

Vanessa Roquist (Malmö JJK), Johanna Widing (Växjö JJK), Johanna Woxenius (Shindo BK)

Nedre raden från vänster:

Linnea Woxenius (Shindo BK), Selma Hellsmark (Shindo BK), Kaisa Hjertberg (Malmö JJK)