I början av 70-talet bildade Hans Greger en uppvisningsgrupp vid namnet ”Budo Action Team” tillsammans med Ingemar Sköld, Björn Hornwall och Jan Linderholm. Gruppen åkte runt i landet och höll uppvisningar i ju-jutsu, karate, judo, iai, bo, sai, tonfa m.m.

Sedan 1968 och under hela 70-talet var Hans Greger instruktör och klubbledare i budoklubben Budokwai, Stockholm. 1983 bildade han Lidingö Ju-jutsuklubb där han fortfarande är instruktör och styrelsemedlem.