Då var det äntligen dax för barnkursen efter att COVID-19 satt käppar i hjulet länge nog!

Vi var åtta taggade instruktörsaspiranter från sju klubbar som under två dagar med ”Emma” Johan Halvardson hade som mål att utvecklas in i rollen som licensierad barninstruktör!

Som en extra klurighet så tillkom problematiken med social distansering under utbildningen. Vi löste uppgiften genom att sätta upp ett tydligt regelverk och hjälptes åt att påminna varandra när vi glömde bort oss.

Att i dessa COVID-19 tider ej handgripligen påvisa en urbalansering på en elev är utmanande. Hur förklarar man en ”känsla” eller en rörelse så att mottagaren, ett barn, förstår??? Men Emma-Johan har förstås en lösning även på detta; skulle tveksamheter uppstå kan man alltid be uke titta på tori och ställa sig frågan ”har det hänt något?” Om ni hade gått Barnkursen med Emma-Johan så hade ni varit lika väl rustade för detta som vi nykläckta instruktörer är nu! 🙂

Det ska vara kul med ju-jutsu! Och kul hade vi verkligen! Samtidigt lärde vi oss mycket om bland annat likheter och olikheter mellan barn och vuxenträning, om barns anatomi, inlärning och drivkrafter samt om en del instruktörsfällor man kan gå i.

Ett obligatoriskt moment var filmningen av oss som instruktörer. En del av oss hoppades säkert på att tekniska problem med utrustningen skulle plocka bort ”Heta stolen” momentet men så blev inte fallet. Vilket var tur eftersom momentet var riktigt lyckat. Den klockrena och ärliga feedback vi fick från våra instruktörskollegor, samt från Johan kommer att göra oss ännu bättre i framtiden.

Lärdom för alla: ”Man kan ofta instruera lika bra eller bättre UTAN ATT PRATA”.

Efter två fulla dagar så kunde Johan licensiera 8 både mentalt och fysiskt slutkörda ”aspiranter” till fullvärdiga Barninstruktörer!

Vi nykläckta instruktörer riktar ett stort tack till Malmö ju-jutsu klubb för att vi fick låna de fina lokalerna och såklart till Emma-Johan för ett för en utomordentligt bra planerad och genomförd kurs!

Fredrik och Jörgen

Övre raden från vänster: Ruben Bergengrip, Jonatan Nätt, Jörgen Sandin, Jonas Delbanco och Fredrik Wennolf
Nedre raden från vänster: Caroline Drabe, Ruth Fredriksson och William Hartlhey
Kursledare: Johan Halvardson