Bältesläger i Lund 11-12 maj 2019

Bältesläger har hållits på många platser i landet under lång tid. Jag har tagit initiativ till att hålla sådana bl a i Skåne, och ofta har jag haft Jonas Mokvist med mig som parhäst i instruktörsrollen, särskilt i Skåne, och numera alltid på våren. Platserna har varierat, eftersom vi tyckt att det varit bra att även lyfta fram arrangörsklubbarna, och ge dessa erfarenhet av att arrangera läger, samt ge elever från olika klubbar möjlighet att besöka andra klubbar i närområdet. På senare tid och troligen en tid framåt kommer det vara så att vi har bältesläger i Lund på våren och motsvarande övningar på hösten i Malmö. Båda har stora dojos och det är enkelt att ta sig till dem. Förbundet lägger också instruktörsutbildningar i Eslöv eftersom de har bra lokaler för detta.

Vårens bältesläger i Lund var uppdelat så att elever med kyugrad tränade på lördagen, och de med svart bälte runt midjan tränade vidare mot fler streck på bältet under söndagen. Utöver Ola och Jonas anlitade vi denna gång Jens Däumichen från Höör under lördagen för att ta hand om en grupp under eftermiddagen. Jens är en av två som är först i Skåne att uppnå 4 Dan i Ju-jutsu Kai, så det var kul att han kunde vara med. Upplägget av dagarna är att vi går igenom Kihon waza fram till lunch, och sedan kör vi ett par pass med i första hand Jigo waza, men det kan också bli de grundtekniker som vi inte hann med före lunch, randori eller något annat av intresse. På lördagen delar vi efter lunch in de kyugraderade i grupper efter bältesgrad med två grader för varje instruktör.

Den här gången lockade lägren 37 kyugraderade och 17 dangraderade. Inte rekord, men ett bra antal elever att jobba med. De flesta kom från klubbar i Skåne, men vi hade några Smålänningar med under helgen från Kalmar, Nybro, Oskarshamn och Växjö. Vi instruktörer uppfattade att eleverna var nöjda med den träning som erbjöds, och förhoppningsvis ger det ett sug efter att få åka på fler läger, och förstås till att gradera till nya grader, för att få lära sig ännu mer om vår ju-jutsu. Ett stort tack till Stefan m fl från Lunds JJF för ett bra arrangemang.

Ola Johanson