Lördag 7 maj var det bältesläger för kyugraderade, och söndag 8 maj var det bältesläger för dangraderade. Båda lägren arrangerades av Lunds JJF. Under lördagen var det Ola Johanson, Richard Holm och Peter Vanlid som var instruktörer, med viss hjälp av Emma Schildt, och under söndagen höll Ola i träning för de högre graderade. Ett stort tack till Christian Pendleton, Caroline Drabe och övriga från Lund som ordnade dessa läger! Kul också att många ville komma och träna, tack till er också!