I helgen genomfördes en B-kurs i Östersund under ledning av shihan Tony Hansson. 10 deltagare från Kiruna i norr till Jönköping i söder deltog. Under tre dagar höll shihan Hansson våra hjärnor fullt sysselsatta i instruerandets ädla konst, både i terori och praktik. Vi fick öva i att instruera varandra på mattan och även se oss själva genom videokamerans oförlåtande lins.

Det var trevligt att träffas över klubbgränser och få diskutera våra klubbars likheter och olikheter.
Vi vill rikta ett stort tack till shihan Tony Hansson för en intressant och givande helg.

/Örnsköldsviks Ju-jutsu Club
HJ, Hjalmar, Veronica & Pebbe

Kursdeltagare