En B-instruktörskurs i soliga Nybro 29/6-1/7 2018

Hela 15 tillresta deltagare ifrån Sundsvall i norr och Malmö i söder fick under 3 intensiva dagar i slutet av juni, svettas, förevisa och andas Ju-jutsu Kai. Allt under kursledaren Anders Bergströms skarpa blick. Samtliga deltagare fick med sig nya kunskaper, vänner och erfarenheter hem men framförallt hade vi väldigt roligt och minns särskilt; Nödvärnssketcher med ”gärningsmannen” Morgan, filmning och den alldeles speciella budohumor som frodas bland oss som tränar Ju-jutsu Kai.

Vi deltagare vill rikta ett särskilt tack till Johan Halvardsson som under hela kursen såg till att vi hade någonstans att återhämta oss.

Nya B-instruktörer i Nybro 29/6-1/7 2018. Bakre rad: Daniel Bergman, Marcus Linné, Viktor Thand, Morgan Ockedal, Anna Lindal, Mårten Augustsson, kursledare Anders Bergström.
Mittre rad: Emelie Kjellqvist, Marcus Norell, Ludwig Wikblad, Kim Boson, MikaelHäusling Löwgren.
Främre rad: Anna Olofsson, Mikaela Brandt, Adrian Rågberg, Theodor Mitilinos.