Nytt läger i Linköping.

Efter att ha sett många graderingar och instruerat på läger, så fick vi en tanke på att erbjuda ett läger med något som vi hoppas ska kunna förbättras. Detta har vi diskuterat flera gånger och lyft fram på träningar. Att med en bra attack så blir det ett bra försvar. Men hur är egentligen tanken bakom våra attacker i systemet. En viss attack ger förutsättningar till ett visst försvar (eller flera). Är attacken annorlunda, så blir inte försvaret på det sätt det var tänkt. Utan då får vi göra ett annat försvar.

Och eftersom det ofta kommer frågor om hur vår randori ska se ut, så var temat på lägret givet. Attack- och randoriläger.
Det blev denna första gång 13 st som äntrade Linköpings dojo för en dags träning. De kom från Värö, Nyköping och flera Stockholmsklubbar med graderna 2 kyu upp till 3 dan. Eftersom det för första lägret med detta upplägg, så fick vi börja träna, stämma av, justera lite och fortsätta. Det blev i slutändan två pass med attacker som grund och förstås passade försvar till attackerna. Ibland var försvaren givna och ibland fritt efter eget kunnande. Alla var med på att med bra attacker så blev försvaren bättre och även lättare och mer förståliga. Under dessa pass lades det stor fokus på ukes roll och vad innebär en aktiv uke. Det innebär inte att bara hålla emot utan variera sitt agerande som ger tori rätt möjlighet till teknikval och variera med atemi och teknikbyte.

Sista passet blev det genomgång av våra randoriformer och både ukes och toris sätt att egera.
Ett bra och nyttigt läger var deltagarnas åsikt vid avhälsningen. Men vi fick även tips på förbättringar. Så för dig som missade detta håll ögonen öppna på kalendariet, för lägret återkommer nästa år.
Vi avslutade kvällen med att närvara på  Linköpings Budoklubbs 60-årsjubileum.

Bertil Bergdahl och Anders Bergström