Eftersom det blivit fel sista anmälningsdatum på A-kurs förlängningen och A-kursen så är dessa datum justerade.
Glöm inte att anmäla er.