För första gången hölls en A-instruktörskurs i Uppsala JJK dojo där både teori och praktik hölls. Kursledare var stilcheffen Hans Greger och riksinstruktören Stefan Forsman. 11 stycken deltog från sju klubbar.

Ulf Ockedal – 1 dan Malmö JJK
Andrew Henry – 1 dan Malmö JJK
Martin Christensson – 4 dan Högdalens BK
Mats Andersen – 2 dan Högdalens BK
Håkan Karlsson – 2 dan Örnsköldsviks JJC
Mimmi Sundin – 3 dan Uppsala JJK
Tobias Hammarberg – 3 dan Uppsala JJK
Björn Isaksson – 2 dan Uppsala JJK
Lisa-Maria Cambladh – 2 dan Älvsjö JJK
Stefan Karlsson – 1 dan Lunds JJF
Robert Edquist – 1 dan Linköpings BK

Nya A-instruktörer i Uppsala 14-17/6 2018. Bakre rad: Kursinstruktör Stefan Forsman, Håkan Karlsson, Tobias Hammarberg, Björn Isaksson, Ulf Ockedal,Andrew Henry, Kursledare Hans Greger. Sittande: Stefan Karlsson, Robert Edquist, Mimmi Sundin, Martin Christensson, Lisa-Maria Cambladh, Mats Andersen