Den 4/12 2022 arrangerade RGK dan gradering till 4 Dan i Uppsala.
RGK bestod av: Hans Greger, Bertil Bergdahl och Anders Bergström.

Godkänd till 4 Dan
Sebastian Esk                     Tyresö JJK