Den 3/12 2022 arrangerade RGK dangradering till 3 Dan i Uppsala.
RGK bestod av: Hans Greger, Bertil Bergdahl och Anders Bergström.

Godkända till 3 Dan.
Peter Novak                     Östersunds BK
Maano Aunapuu             Östersunds BK
Kristina Tajani                Östersunds BK
Marcus Sehlström          Östersunds BK
Benjamin Österberg       Östersunds BK
Lena Sunding                   Östersunds BK