Den 3/12 2022 arrangerade RGK dan gradering till 1 Dan i Uppsala.
RGK bestod av: Hans Greger, Bertil Bergdahl och Anders Bergström.

Godkända till 1 Dan
Helmer Sundquist                     Alingsås JJK
Peter Wall                                   Alingsås JJK
Miranda Bohlin.                        Malmö JJK
Magnus Edlund                         Uppsala JJK
Hjalmar Löfgren                        Älvsjö JJK