Söndag den 4 mars höll riksinstruktör Ola Johanson ett träningsläger i Ronneby för 14 Ju-jutsu Kaiutövare från Ronneby och Växjö. Deltagarna hade tränat olika länge, från vitt bälte till 2 Dan. Så det blev något av en utmaning för de som inte varit med så länge när det kom frågor om tekniker till de högre bältesnivåerna, men alla hängde med bra och tränade efter sin förmåga.

Ronneby Ju-jutsuklubb startades av Magnus Grönblad 1992. Klubbens leds idag av Mikael Olsson och Sofie Henningsson, som båda är graderade till 3 Dan. Dojon ligger i källaren på Sporthallen i Ronneby och delas med en judoklubb. Klubben knöt tidigt kontakt med Ola Johanson som idag är hedersmedlem i klubben samt fungerar som fadder och tekniskt bollplank.

Under förmiddagen låg fokus på grundtekniker. Första timmen tränades de sex grundläggande teknikerna. Andra timmen ägnades åt andra grundtekniker som är vanliga i vårt graderingssystem, och där vissa finesser behöver betonas lite extra, som o goshi, ko soto gari och ko uchi gari.

Efter lunch fortsatte träningen genom att eleverna valde ut var sin försvarsteknik till kommande gradering som de tyckte var särskilt svår. Tekniken instruerades och hela gruppen fick öva. En teknik till kommande gradering till varje bältesnivå gicks igenom på detta sätt. Därefter avrundades lägret med att jag visade några exempel på mer utmanande kombinationstekniker.

Ett syfte med lägret var att visa eleverna att det är kul att vara på träningsläger i Ju-jutsu Kai. Eleverna lärde sig massor, knöt nya kontakter och hade roligt. Förhoppningsvis vill de därför delta på fler läger framöver, både i Ronneby och på andra platser.

Ola Johanson