Läger med Atsushi Yamamoto i Malmö

Svenska Jujutsufederationen arrangerade ett läger för alla stilar med sensei Atsushi Yamamoto helgen 28-29 oktober 2017 för de pengar som överförts från den upplösta Björn Hornwalls Minnesfond. Detta var det femte lägret med en instruktör från en japansk ju-jutsustil, denna gång i Malmö.

Malmö Ju-jutsuklubb bildades 1999 och finns på Geijersgatan i Limhamn. Klubben har fått nya stora och fina lokaler under sommaren 2017, vilket bidrog till val av plats. När det kommer internationella gäster är det också smidigt att ha flygplatsen Kastrup bara 30 minuter bort.

Den här gången fick vi testa tekniker ur stilen Daito Ryu Aikiju-jutsu. Stilen har tränats i Japan under flera hundra år inom familjen Takeda. Från ungefär år 1900 började Sokaku Takeda resa runt i Japan och visa upp och göra stilen mer känd. En av hans bästa elever var Morihei Ueshiba som senare skapade budoarten Aikido, i huvudsak grundat på vad han fått lära sig av Sokaku Takeda.

En annan av Sokaku Takedas bästa elever var Hisa Takuma. Han arbetade på en stor tidning i Osaka, och startade senare upp träning där. Det var politiskt oroligt i Japan under 1930-talet, och Hisa Takuma fick rådet att lära sig självförsvar via Daito Ryu, och kom att bli en av Morihei Ueshibas första elever. Så småningom blev han elev direkt under Sokaku Takeda och fortsatte därför med Daito Ryu, medan Morihei Ueshiba gick vidare med att utveckla sin egen budoart Aikido. Takuma Hisa fick Menkyo Kaiden av Sokaku Takeda 1939, och han gick bort 1980.

Vår inbjudna instruktör Yamamoto-sensei tillhör alltså organisationen Takumakai som har sin huvuddojo i Osaka, och de tränar en av flera inriktningar inom Daito Ryu, den som har Hisa Takuma som upphovsman. Takumakai sägs vara den största inriktningen av Daito Ryu i Japan. De har omkring 1 000 utövare inklusive de utanför Japan. Takumakai ligger teknikmässigt nära huvudlinjen, men har vid sidan av stilens tekniker även några tekniker med Morihei Ueshiba som upphovsman. De har även influerats av Sokaku Takedas son Tokimune Takeda, som leder stilens huvudinriktning. Det finns idag ingen Soke inom stilen, och Takumakai leds gemensamt av flera instruktörer som har lång erfarenhet.

Under helgen fick vi prova tekniker som definieras som ju-jutsu, vilket var relativt hårda självförsvarstekniker med mycket ledlåsningar och kast. De har även mjukare tekniker i sitt utbud, och de kallar dessa för aikiju-jutsu.

Atsushi Yamamoto är graderad till 5 Dan i Daito Ryu, vilket han tränat i 30 år, och han har precis fyllt 43 år. I sin ungdom tränade han Shorinji Kempo en kortare tid. Han är instruktör på heltid och har cirka 100 elever under sig. Han reser till Tokyo för att undervisa en gång per månad, och är varje vecka i Kyoto på en annan klubb, och han besöker även regelbundet Nagoya. Han har även varit i Vitryssland och Ukraina för att undervisa i Daito Ryu.

Han hade med sig två assistenter, Hiroshi Morita och Yuko Munakata, som båda tränar på hans dojo i Osaka. Det var första gången i Sverige för alla tre, och de verkade trivas under besöket. Daito Ryu Takumakai finns representerat i vårt grannland Finland, där Jyrki Rytilä på Fudoshin dojo i Helsingfors leder huvuddojon för Takumakai i Europa. De har tränat denna stil sedan 1995. Ett par av stilens äldre instruktörer besöker regelbundet Helsingfors.

Uppvärmningen båda dagarna var traditionellt japansk där instruktören räknar högt medan man tänjer kroppen i olika riktningar under tiden. Träningen var också japansk i den meningen att vi övade varje teknik under ganska lång tid. Vi västerlänningar är nog vana att byta teknik oftare. Men vi hann då göra flera repetitioner av varje teknik, vilket säkert var bra.

Vi såg också att Yamamoto-sensei hade förmågan att anpassa tekniken till den han visade på, för när han gick runt och hjälpte till och svarade på frågor kunde det vara vissa variationer i utförandet. Även de två assistenterna kunde påpeka olika detaljer i tekniken, vilket bara gjorde det hela mer intressant.

De delar in teknikerna i fyra huvudområden efter hur angreppet ser ut. Det är stående tekniker framifrån, stående tekniker bakifrån, sittande tekniker, tekniker när en sitter och en står. Ibland är man fasthållen, ibland reagerar man strax innan greppet sitter, och vissa försvar är mot slag eller sparkar. Även om vi inte tränade det har de säkert även försvar mot beväpnade angrepp.

Generellt bygger teknikerna på att man arbetar med händerna framför sig, ungefär som man håller ett svärd framför sig. Det handlar förstås om att ha händerna där man är stark, inte helt olikt den ”kraftcirkel” vi pratar om i Ju-jutsu Kai. Av stor betydelse är också hur man vrider kroppen, och var man sätter fötterna. Det finns en hel del smärta i teknikerna vi övade, och det är ofta smärta som känns under en stor del av tekniken, inte bara ett kort ögonblick i ett kontrollgrepp exempelvis. Det kan också vara en del i principen om ”ju” att en mindre person ska kunna besegra en större. Sokaku Takeda var liten till växten.

Yamamoto-sensei berättade under lägret kort om stilen och om dess uppkomst. Han visade ungefär 15 tekniker under lägret. Han hade ibland ett skämtsamt sätt att visa och förklara. Budo är allvar och tradition, men man ska också ha roligt när man tränar.

Under lördagskvällen gick ungefär hälften av lägerdeltagarna till en av Malmös asiatiska restauranger för att inta buffé. Kontakter knöts alltså även utanför mattan med våra japanska vänner, och några av oss fick en möjlighet att ytterligare lära känna deras bakgrund.

På lägret deltog cirka 40 personer. Den här gången var det glädjande att det kom deltagare från flera olika stilar. Lägren med japanska instruktörer som hålls i Björn Hornwalls anda är öppna för deltagare från alla i federationen ingående stilar. Nu var det ”moderna” svenska stilar, traditionella stilar som tränas i Sverige, och även en traditionell stil med danska utövare. Riktigt kul att lära känna folk från olika inriktningar av ju-jutsu.

I samband med lägrets avslutning fick Atsushi Yamamoto en present från oss, en liten glaspjäs med belysning, formad av konstnären Mats Jonasson från Målerås Glasbruk.