Träningsläger i Jönköping

Lördag den 28 april höll riksinstruktör Ola Johanson ett träningsläger i Jönköping för elever från Jönköping, Mullsjö, Nässjö och Växjö. Deltagarna hade tränat olika länge, från nybörjare till 3 Dan. Så det blev något av en utmaning för de som inte varit med så länge när det kom frågor om tekniker till de högre bältesnivåerna, men alla hängde med bra och tränade efter sin förmåga.

JJK Samurai har tränat vår stil sedan klubben startades 1965. Under de senaste åren har ett antal av klubbens dangraderade instruktörer slutat, så Ju-jutsu Kai-delen är under återuppbyggnad. Klubben hade ett antal ungdomar med på lägret, så ett intresse för att träna Ju-jutsu Kai finns definitivt i Jönköping. I arbetet med att bygga upp verksamhet och öka antalet instruktörer har man god stöttning av grannklubben i Mullsjö, som också har fått ett uppsving med fler dangrader och fler medlemmar. Som riksinstruktör i Smålandsregionen planerar jag också att ha ett tätare samarbete med klubbarna i norra Småland framöver. Ett endagsläger under våren är en del i detta.

Under förmiddagen tränades ett antal av våra grundtekniker. Vi betade av några exempel från varje kategori, som fall, förflyttningar, blockeringar, slag, sparkar, kast och ledtekniker. Det mesta var nog bekant även om någon detalj var ny för några elever.

Efter en god lunch fortsatte träningen genom att eleverna valde ut var sin försvarsteknik till kommande gradering som de tyckte var särskilt svår. Tekniken instruerades och hela gruppen fick öva. Vi hann med en teknik till varje grad från gult till 2 Dan. Lägret avslutades med några exempel på varianter av våra kansetsu waza.

Under lunchen fördes en del samtal om klubbutveckling och samarbete mellan klubbarna. Ett syfte med lägret var att visa eleverna att det är kul att vara på träningsläger i Ju-jutsu Kai. Eleverna lärde sig massor, knöt nya kontakter och hade roligt. Förhoppningsvis vill de därför delta på fler läger framöver, både i Jönköping och på andra platser.

Ola Johanson