Systemutvecklingskurs 18-19/11 2017 i Uppsala

Stilchefen Hans Greger och tekniska kommitténs ordförande Tony Hansson arrangerade systemutvecklingskurs för intresserade med 3 dan och högre. De arton deltagarna delades upp i 4 grupper. Syftet var att få testa på ett antal nya tekniker och gilla eller ogilla dessa. Det gavs även möjlighet för hela gruppen att diskutera systemutvecklingen som nu pågår och beräknas vara klar om 2-3 år. Resultatet från denna kurs blev stort och gediget. Nu återstår att gå igenom alla förslag och idéer från kursen. Det kommer att arrangeras flera systemutvecklingskurser när vi hunnit sammanställa allt.

Hans Greger

 

Bakre rad: Kursledare Tony Hansson, Richard Holm, Fredrik Sjödin, Anders Larsson, Rickard Bäckström, Malin Bohlin, kursledare Hans Greger. Mittre rad: Ola Sunding, Sandra Chritensen, Ida Blomberg, Jens Däumichen, Mikael Arvidsson, Johan Landgren, Karin Ersson. Främre rad: Dan Isaksson, Dag Lekander, Henrik Andersson, Lukas Magnusson, Stefan Nilsson, Martin Christensson.