Styrelsen

Förbundsstyrelsen är, när förbundsmöte (årsmöte) inte är samlat, förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen informerar löpande om Svenska Ju-jutsuförbundets verksamhet ut till medlemmarna.

Hans Greger
Ordförande
hans.greger@ju-jutsu.se
Ola Johanson
Vice ordförande
ola.johanson@ju-jutsu.se
Bertil Bergdahl
Kassör
bertil.bergdahl@ju-jutsu.se
Emelie Schildt
Sekreterare
emma.schildt@ju-jutsu.se
Jens Wallström
Ledamot
jens.wallstrom@ju-jutsu.se
Sara Markstedt
Ledamot
sara.markstedt@ju-jutsu.se
Tobias Back
Ledamot
tobias.back@ju-jutsu.se

Revisorerv

Caroline Ståhlberg, autoriserad revisor
Theodor Mitilinos, Älvsjö JJK, thwil002@hotmail.com

Valberedning

Sammankallande

Anders Larsson – larsson@acc.umu.se

Sofie Henningsson – greengables_3@hotmail.com

Conny Magnusson – conny.magnusson@allt2.se