En licensförlängningskurs hölls i Linköping den 15-16/9 2018. 11 deltagare förlängde sin instruktörslicens.

Under två intensiva, lärorika och roliga dagar samlades vi 11 instruktörer från norr till sönder i Linköping för förlängningskurs, ett blandat gäng med olika förutsättningar och erfarenheter. Kursen bjöd oss på tankeverksamhet och kompetensutveckling. Under lördagen fick vi bland annat analysera varandra och ge feedback på våra respektive instruktioner, samt träna igenom våra basala tekniker och tillsammans hitta förbättringsområden både som utövare såväl som instruktör.
På söndagen ägnade vi tiden åt att prata graderingsbestämmelser, fysiologi och i grupp diskutera kring hur vi lägger upp våra respektive passplaneringar på våra hemmaklubbar, många bra tankar och idéer utbyttes.
När jag åkte till kursen var min förhoppning att utvecklas, bli mer motiverad och att växa i min roll som instruktör inom Ju-Jutsu Kai. Samtliga mina mål uppfylldes med råge och väl tillbaka i Stockholm och på hemmaklubben Högdalens Budoklubb brinner nu glöden på nytt och jag bara längtar efter att få börja instruera igen.

Cecilia Bergdahl

Stående: Kursledare Anders Bergström, Jonas Rundblad, Fredrik Billström, Glenn Bardh, Christian Pendleton, Lars Edholm.
Sittande: Therése Söderlund, Gudrun Henningsson, Cecilia Bergdahl, Henneth Henningsson, Lars Nilsson, Anders Lodin.