Licensförlängningskurs hölls i Umeå 22-23/9 2018. Kursen hade åtta deltagare.

Mattias Persson, Henrik Omark, Agneta Ruuth, Isabell Palo, Sara Markstedt, William Jansson, Stefan Forsman (kursledare) Oskar Eriksson, Anders Grundström.

Stående från vänster: Mattias Persson, Henrik Omark, Agneta Ruuth, Isabell Palo
Sittande från vänster: Sara Markstedt, William Jansson, Stefan Forsman (kursledare) Oskar Eriksson, Anders Grundström.