I samband med Svenska Ju-jutsuförbundets tekniska möte i Uppsala den 27/8 beslöt stilchefen i samförstånd med riks- och förbundsinstruktörerna att samtliga kator förutom Kime no kata kommer att utgå ur graderingssystemet från den 1/1 2018.

Traditionellt har kata i Japan utgjort rättesnöret för hur en stils tekniker ska utföras och säkerställt att stilen sett likadan ut genom århundranden. I dagens Sverige finns tillgång till tryckta böcker och en väl genomtänkt metodik som säkerställer Ju-jutus Kais tekniska verksamhet nu och i framtiden. Med det som bakgrund är viktigare att lägga ned träningstid på att förbättra kihon, jigo waza och randori. Att ta bort kata ur graderingssystemet gynnar därigenom Ju-jutsu Kais tekniska utveckling.

Som en följd av detta har RGK beslutat att ingen kata kommer att behöva visas i samband dangraderingarna i december 2017.