Förbundsartiklar

Beställningslista

Systemböcker
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets instruktionsbok i Ju-jutsu Kai för barn och ungdomar.
350 kr
Svenska Ju-Jutsuförbundets instruktionsbok i Ju-jutsu Kai.
150 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets instruktionsbok för kata i Ju-jutsu Kai.
300 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets teknisk instruktörshandledning i Ju-jutsu Kai.
50 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets träningsbok.
350 kr
Swedish Ju-jutsu Federation Ju-jutsu Kai training manual.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Teknikbedömning vid gradering och tävling.
250 kr
Teknikplancher A3 Alla grader.
För gradering
50 kr
Knatte Pass
inkl. plastficka.
50 kr
Knattegraderingsdiplom från 1 till 5 streck.
50 kr
Mon Pass
inkl. plastficka.
50 kr
Mongraderingsdiplom
från 5:e mon till 1:a mon.
750 kr
Ju-jutsu Pass
Bunt om 5 st.
Fr. 750 kr
Kyugraderingskort
5-3 kyu bunt om
10 st – 1500kr
2-1 kyu bunt om
5 st – 750kr.
Informationsmaterial
5 kr
Affisch 1 A3 Ju-jutsu.
5 kr
Affisch 2 A3 Ju-jutsu.
5 kr
Välkomstbroschyr A4.
5 kr
Broschyr liten blå A5.
Kompendier
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets D-instruktörskompendie.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets C-instruktörskompendie.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets B-instruktörskompendie.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets A-instruktörskompendie.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Barninstruktörs-
kompendie.
0 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Kompendie om Ju-jutsu för funktionshindrade i Ju-jutsu Kai.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Tävlingskompendie.
600 kr
Paketerbjudande D-, C-, B-, A- och Barninstruktörs-
kompendie.
100 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Personligt skydd.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Våldets psykologi.
Övriga böcker
150 kr
Jubileumsbok Dangraderade 1970-2008.
150 kr
Jubileumsbok
Hans Greger
1958-2008.
150 kr
Jubileumsbok Instruktörskurser 1970-2008.
150 kr
Jubileumsbok Påsk-, sommarläger 1970-2008.
150 kr
Jubileumsbok Styrelser 1970-2008.
150 kr
Jubileumsskrift 1908-2008.
80 kr
Jujutsuns väg från självförsvar till idrott av Jan Malmsted.
100 kr
Årsbok 2009.
100 kr
Årsbok 2010.
100 kr
Årsbok 2011.
100 kr
Årsbok 2012.
100 kr
Årsbok 2013.
100 kr
Årsbok 2014.
100 kr
Årsbok 2015.