C-instruktörskurs i Östersund

Publicerat den 6 februari, 2018 i C-instruktörskurs

Kursen omfattar: Idrottsorganisation, nödvärn, anatomi, fysiologi, idrottsskador, undervisningsteknik, graderings-bedömning, ledarskap och mycket praktik på mattan. Anmälan är bindande och ska ske senast den 14 mars till: hans.greger@ju-jutsu.se. Ange namn, grad, klubb, adress, e-post samt telefon. Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska genomföras. 2 000 kr. Kurskostnaden inbetalas i förväg på plusgiro 66 05 65-3. Märk med C-kurs Östersund 2018 och klubb.

Datum och tid
Startdatum 2018-03-23
Starttid 13:00
Slutdatum 2018-03-25
Sluttid 15:00
Dokument
Dokument 1 Ladda ner
Plats
Namn Östersunds Kamphus. Akademigatan 5, Östersund Campus hus V.
Adress
Logi Logi ordnas av deltagarna själva.
Kostnad
Kostnad (Kr)
Plusgiro
Bankgiro
Arrangör
Kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
Övrigt
Anmälan
Kursledare/instruktör(er)
Krav
Medtag