B-instruktörskurs i Nybro

Publicerat den 21 mars, 2018 i B-kurs

Låt era instruktörer ta ett steg till, ge dem högre kompetens att ta hand om klubbens medlemmar.

På programmet: Budokunskap, ledarskap, undervisningsteknik, anatomi, fysiologi, idrottsskador, nödvärn, graderingsteknik, praktik.

Datum och tid
Startdatum 2018-06-29
Starttid 11:00
Slutdatum 2018-07-01
Sluttid 15:00
Dokument
Dokument 1 Ladda ner
Plats
Namn I samband med SJJF sommarläger på Paradisskolan i Nybro.
Adress
Logi I skolan/Joelskogens Camping. Mer info kommer senare.
Kostnad
Kostnad (Kr) 2 000:-
Plusgiro 66 05 65-3 - Märk med B-kurs Nybro och klubb. Senast 13 juni. Medtag kvitto.
Bankgiro
Övrigt
Anmälan Senast 5 juni, klubbvis innehållande namn, grad, klubb, kontaktperson och ev boendei skolan. OBS: bindande anmälan.
Kursledare/instruktör(er) Riksinstruktör Anders Bergström 8 Dan.
Krav Ju-jutsukas med minst 1 kyu och C-licens.
Medtag Gi, ju-jutsupass, C –kompendium, kompressionslinda, anteckningsmateriel, systembok, instruktörshandledning och bedömningskompendium.