Licensförlängning

Licensförlängning i Umeå

2018-09-25 Licensförlängning

Licensförlängningskurs hölls i Umeå 22-23/9 2018. Kursen hade åtta deltagare. Mattias Persson, Henrik Omark, Agneta Ruuth, Isabell Palo, Sara Markstedt, William Jansson, Stefan Forsman (kursledare) Oskar…

Licensförlängning

En licensförlängningskurs hölls på Lidingö den 1-2 oktober. Den teoretiska delen av kursen hölls på Svenska ju-jutsuförbundets kansli, de praktiska delarna hölls i Lidingö JJK:s…