Vi var 19 förväntansfulla personer från främst södra Sverige som samlades i Eslöv för att gå C-kurs för Anders Bergström från Linköping. Vi hade tre intensiva dagar framför oss med mycket teori och mycket praktik.

Fredagen startades upp med presentationer av oss alla för att därefter övergå till säkerhet på klubben, idrottens organisation och budokunskap. Vi bröt av med en mycket god lunch med tillhörande trevliga diskussioner. Därefter fick vi lära oss mer om inlärning och undervisningsteknik och här var många engagerade i ämnet och gärna svarade på frågor.

Sedan var det dags för oss att byta om till gi för nu hade Richard Holm, 3 Dan och Jens Däumichen, 3 Dan kommit från Höör för att assistera Anders i dojon. Där fick vi finslipa våra gul och orangetekniker. Detta var väldigt lärorikt och roligt. Tänk att man kan ha så roligt när man går på kurs!

Efter denna uppfriskande träning var det åter dags för skolbänken. Nu skulle vi lära oss mer om graderingsbestämmelser och idrottsskador. Här lärde vi oss också att linda varandras fötter till allas förtjusning. Sedan var denna dagen slut.

Lördag förmiddag ägnades åt ledarskap, anatomi och fysiologi där vi även hade några grupparbeten.

 

Eftermiddagen spenderades i dojon där vi till största delen fick instruera varandra i olika konstellationer ibland i smågrupper med efterföljande konstruktiv kritik och ibland i helgrupp. Det var både grundtekniker och styrketräningsövningar. Detta var mycket nyttigt och roligt. Vi fick även fundera i grupp på vad som var det viktigaste i vissa tekniker utifrån graderingskriterier. Kvällen avslutades sedan på en trevlig restaurang, mycket gott!

På söndagen lärde vi oss om nödvärnsrätt, träningsplanering och etiska normer. Vi hade dessutom lite olika grupparbeten som redovisades i slutet av dagen. Detta var väldigt nyttigt och roligt att lyssna till.

 

Avslutningsvis så kom vi till det högtidliga tillfället då det var dags för Anders att dela ut diplom till de godkända c-instruktörerna. Till glädje för alla så fick samtliga deltagare var sitt diplom med sig hem.

Tack för denna roliga kurs.

 

Ulrika Thune

Nya C-instruktörer i Eslöv 23-25/2-2018.
Övre raden: Idlir Leskoviku , Hugo Bergengrip, Ruben Bergengrip, Jörgen Sandin, Emelie Kjellqvist, Tess Linghoff, Kristina Thune, Anders Bergström.
Mellan raden: Ulrika Thune, Robin Falke, Ida Grundström, Roger Pettersson, Marcus Linné, Johanna Widing, Emma Åkesson.
Nedre raden: Robin Petrovic, Ola Bengtsson, Stefan Granlund, Dea Demjaha, Cornelia Rexmyr, Max Söderberg.